Fjell kyrkjelege fellesråd

Med himmel over livet og føter på Fjell!

Kyrkja i Fjell ønskjer å gje eit himmelperspektiv over livet. Vi trur på ein god Gud som ser oss og som gjev oss stor fridom i eit liv nær Jesus. Vi har føter på Fjell i dobbel betydning. Vi ønskjer å være lokalt forankra i arbeidet vårt, og samtidig står vi fast på noko urokkeleg og trygt som fjell – Jesu frelse og evangeliet om Guds rike.