Biskopen sykemeldt til januar

Biskop Ivar Braut gjennomgår en ny øyeoperasjon i midten av november, og er sykemeldt fram til 7. januar.

Biskop Ivar fikk i september transplantert en ny hornhinne på det ene øyet, og han håpet å være tilbake i jobb nå i starten på november. Operasjonen gikk etter planen, men transplantatet virker ikke slik det er ønskelig. Det er nå bestemt at han skal opereres på ny og får et nytt transplantat i midten av november.
Biskopen vil derfor være sykemeldt til 7. januar.

Domprost Anne Lise Ådnøy vil være fungerende biskop i denne perioden.

Biskop Ivar takker for all forbønn og gleder seg til å være tilbake i jobb!

Kontaktinformasjon for Stavanger bispedømme

Stavanger bispedømme

Lagårdsveien 44

4010 Stavanger

Telefonnummer: 51 84 62 70

Epost: stavanger.bdr@kirken.no

Åpningstider: 08.30-15.00