Kun én LRS-prest etter sammenslåing

8. november slås de to operasjonssentralene i Rogaland politidistrikt sammen. Fra denne dato vil det kun være én LRS-prest i Stavanger bispedømme, ikke to som tidligere.

Stavanger biskop hadde i vår samtale med politimesteren i Sør-Vest politidistrikt om beredskapsarbeid. Et av temaene omhandlet sammenslåingen av operasjonssentralene i «gamle» Rogaland politidistrikt og Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, og hvordan dette bører LRS-prestetjenesten. LRS står for "Lokal redningssentral". Fusjonen av operasjonssentralene finner sted 8. november og det vil fra den datoen kun være én LRS-prest i Stavanger bispedømme.

- Etter flere samtaler med begge operasjonssentraler har vi blitt enige om å «fusjonere» LRS-prest-listene slik at vi fra nå har 1 LRS-prest og 6 stedfortredere, forteller personalrådgiver Anne Margrethe Ree Sunde ved Stavanger bispedømmekontor.

- I praksis er hovedregelen at LRS-prest Håvard Eidhamar blir oppringt først. Deretter vil man vurdere ressursbruken etter hvor hendelsen geografisk finner sted. Politimesteren er opptatt av å beholde den lokale kompetansen og skisserer at en av stedfortrederne nord i politidistriktet kan tilkalles dersom hendelsen finner sted nord. Politimesteren ønsker at LRS-prest kan møte på politihuset innen 2 timer, men utifra hendelsesforløp kan man altsåvurdere å kalle inn LRS-prest fra nordre del framfor LRS-prester lenger sør, sier Ree Sunde.

HER er all informasjon knyttet til beredskap på Stavanger bispedømmes nettsider.

Kontaktinformasjon for Stavanger bispedømme

Stavanger bispedømme

Lagårdsveien 44

4010 Stavanger

Telefonnummer: 51 84 62 70

Epost: stavanger.bdr@kirken.no

Åpningstider: 08.30-15.00