Stavanger bispedømme sin plan ved katastrofer og ulukker

I denne planen står det kva kyrkja skal gjera når det skjer ulykker der politiet må mobilisera ressursar ut over dei politiet sjølv rår over.

 

Planen fortel kva LRS-prestar og innsatspersonell i LRS-systemet skal gjera.

Vedlegg til planen finn du nedst på sida.

LAST NED BEREDSKAPSPLANEN HER

Kontaktpersonar

 

 

Kontaktinformasjon for Stavanger bispedømme

Stavanger bispedømme

Lagårdsveien 44

4010 Stavanger

Telefonnummer: 51 84 62 70

Epost: stavanger.bdr@kirken.no

Åpningstider: 08.30-15.00