Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Kompetanse

Regionalt etterutdanningsutval (REU)

Partssamansett utval
REU er eit partssamansett utval på bispedømmenivå. REU gjev biskopen anbefalingar om studieveker og stipend innan budsjettrammene.

Søknadsfristar
Søknadsfrist er 15. mars og 15. september kvart år.

Søknader skal sendast tenesteveg og elektronisk via Kompetansekartet. 

Prostane sin rolle
Prostane bør oppfordre prestane i prostiet til å søkje studiepermisjon og sende slike søknadar til REU.

Prostane prioriterer og anbefaler søknadane før behandling i REU.

Det vert normalt ikkje tildelt stipend eller studieveker utanfor REU med unnatak av den årlege "frie" studieveka (til studium, retreat el.l.) som prosten administrerer.

Uttak av studiepermisjon
Tidspunkt for uttak av innvilga permisjon skal avtalast med prosten.

Kontaktinformasjon for Stavanger bispedømme

Stavanger bispedømme

Lagårdsveien 44

4010 Stavanger

Stiftelsen Miljøfyrtårn

Telefonnummer: 51 84 62 70

Epost: stavanger.bdr@kirken.no

Åpningstider: 08.30-15.00