Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Gåve frå arbeidsgjevar

Åremålsdagar
Når tilsette fyller 50, 60 og 70 år får dei eit gåvekort på kr 750,-. Prosten kan enten leggja ut for gåvekortet sjølv og få det refundert i etterkant, eller be bispedømekontoret om å bestilla gåvekortet.

Bryllaup
Prosten sørgjer for ei merksemd på inntil kr 500,- til tilsette som giftar seg.

Fødslar
Prosten sørgjer for ei merksemd på inntil kr 300,- til tilsette som får born.

Ordinasjon
Prosten sørgjer for ei merksemd på inntil kr 300,-.

Sluttar i teneste
Ved overgang til anna stilling sørgjer prosten for gåve/blomar på inntil kr 500,-.

Ved overgang til pensjon får den tilsette eit gåvekort på kr 1500,-. Prosten kan enten leggja ut for gåvekortet sjølv og få det refundert i etterkant, eller be bispedømekontoret om å bestilla gåvekortet.

Gravferd
Prosten sørgjer for blomar/krans inntil kr 1 000,- ved dødsfall i teneste.

Når pensjonert prest døyr (busett i Stavanger bispedømme), sørgjer prosten for blomar/krans inntil kr 500,-.

Kontaktinformasjon for Stavanger bispedømme

Stavanger bispedømme

Lagårdsveien 44

4010 Stavanger

Stiftelsen Miljøfyrtårn

Telefonnummer: 51 84 62 70

Epost: stavanger.bdr@kirken.no

Åpningstider: 08.30-15.00