Om bispedømmet

Stavanger bispedømme blei oppretta i 1125. Det har same grenser som Rogaland fylke. Ivar Braut overtok som biskop etter Erling Johan Pettersen i mars 2017. Det er 92 sokn i bispedømmet, og eit kyrkjeleg fellesråd i kvar av dei 26 kommunane. Det er om lag 345.000 medlemmar i kyrkja i bispedømmet.