Inkludering

Alle mennesker har uendelig verdi, fordi vi som mennesker er skapt i Guds bilde og elsket av Jesus Kristus. Alle mennesker har rett til å bidra og være medspillere i kirke og samfunn.

Kirken skal ha rom for alle mennesker, uavhengig av funksjonsevne. Inkluderingsarbeidet i Stavanger bispedømme fokuserer blant annet på tilrettelegging og fellesskap, kurs og kompetanseheving, konfirmantarbeid og HEL-arbeid.

Finn ut mer om disse områdene ved å velge de ulike lenkene under! 

Kontaktinformasjon for Stavanger bispedømme

Stavanger bispedømme

Lagårdsveien 44

4010 Stavanger

Telefonnummer: 51 84 62 70

Epost: stavanger.bdr@kirken.no

Åpningstider: 08.30-15.00