Jubelen over oppstandelsen

Det at Jesus stod opp fra de døde, er den mest avgjørende hendelsen i den kristne tro. Uten oppstandelsen ville det ikke vært noen kristendom.

Påsketida varer de femti dagene mellom påskedag og pinsedag. Det er tida i kirkeåret da jubelen over oppstandelsen får lyde.

Evangeliene forteller om kvinnene som kom til graven og fikk vite av en engel at Jesus hadde stått opp. De gikk og fortalte det til disiplene, og Peter og en annen dro til graven. Der fant de likklærne, men ikke noe lik. Etterpå fikk Maria Magdalena møte Jesus like i nærheten av graven. Siden fikk alle disiplene møte ham.

Forandringen som skjedde med disiplene etter oppstandelsen, gir et tydelig bilde av at noe helt ekstraordinært hadde skjedd. Fra å være redde og tilbakeholdne ble de i løpet av noen uker forvandlet til trygge og frimodige mennesker, som verken fryktet å bli gjort til latter eller å bli fengslet. Mange av dem var ikke engang redde for å miste livet for ham de trodde på.

Påsketida varer i sju ganger sju dager, men særlig den første uka var allerede i oldkirken en intens festuke, da de nydøpte bar sine hvite dåpsdrakter.