Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

En million kroner skal fordeles

Kirkerådets rekrutteringsprosjekt lyser ut rekrutteringsmidler for 2019. Kirkerådet støtter tiltak som fremmer rekruttering til kirkelige stillinger; kateket, diakon, kantor og prest. Søknadsfrist er 10. oktober.

Hvem kan søke?

 • Menigheter
 • Fellesråd
 • Prostier
 • Bispedømmer
 • Studiesteder
 • Organisasjoner
 • Fagforeninger
 • Andre institusjoner eller organisasjoner som folkehøgskoler, bibelskoler eller andre skoler.

Prosjekter som fremmer rekruttering i samarbeid mellom fellesråd og prostier/bispedømmer ønskes.

Økonomi
Årets utlysning har en ramme på 1.000.000 kroner.
Det deles ut midler i størrelsesorden 40.000 - 200.000 kroner.  

Hva slags prosjekter støttes?
Kirkerådet støtter alle typer prosjekter som fremmer rekruttering til tjeneste i Den norske kirke.  

 • Tiltak som bidrar til at flere søker og fullfører profesjonsstudier
 • Tiltak som bidrar til at flere søker stilling i kirken, og blir værende i kirken.
 • Tiltak som bidrar til at kirken er en attraktiv arbeidsplass og at ansatte snakker varmt om jobben sin.
 • Tiltak som kan tilføre noe nytt til rekrutteringsarbeidet i Den norske kirke.  

Kriterier for å motta støtte:  
Kriteriene for å motta støtte er at prosjektet/tiltaket fremmer rekruttering til kirkelig tjeneste.
Søker forplikter seg på å levere sluttrapport med evaluering og regnskap om gjennomføring og økonomi.
Prosjektene som tildeles midler, gjøres tilgjengelige i ressursbanken.no.
Det gis ikke prosjektmidler til videre drift utover prosjektperioden.

Søknadsfrist 10. oktober 2018.

Innvilgede søknader kunngjøres innen 1. desember 2018.


Aleksander Garmann Gullaksen, prosjektleder rekruttering.
Paul Erik Wirgenes, avdelingsdirektør i Kirkerådets avdeling for menighetsutvikling.

---

Ofte stilte spørsmål:

– Hvis vi er flere forskjellige aktører som samarbeider, hvilket organisasjonsnummer eller kontonummer skal vi bruke?

Svar: Det velger dere selv, men det må være samsvar mellom organisasjonsnummer og kontonummer. 

– Når kommer utbetalingene?

Svar: Pengene utbetales innen (senest) utgangen av januar 2019.

– Kan privatpersoner søke?

Svar: Nei, prosjektet må være knyttet til en organisasjon.

– Når er søknadsfristen?

Svar: 10. oktober 2018

– Kan prosjektet vare over flere år?

Svar: I utgangspunktet skal alle prosjektene som støttes gjennomføres i 2019, men ved særlig gode grunner, kan man søke om utvidet tidsperiode. 

– Kan prosjektmidler brukes til fast ansettelse?

Svar: Nei.