Månedens salme

Hver måned presenterer Eide forlag "månedens salme" på nettsiden http://www.norsksalmebok.no. Forlagskonsulentene Estrid Hessellund og Sindre Eide står for utvalget.

Den utvalgte salmen for mars 2017 er nr 732 i salmeboka, På veiene ute i verden

Tekst: Britt G. Hallqvist 1960
Melodi: Egil Hovland 1984

Oversettelse: Eyvind Skeie 1986

På veiene ute i verden / går de som har mistet sitt hjem,
de sultne, de trette, de frosne. / Vår Fader, vær nådig mot dem! (vers 1)
Det høres ut som en dagsaktuell bønn – som et rop til Gud i 2017 om at det må bli en løsning på flyktningekatastrofen. Vi ser dem hver dag på TV, og de få som er så heldige å ha fått et nytt hjem i vårt land, forteller sine historier. Om lange vandringer bort fra krig og nød. Om å måtte forlate alt de eide. Fortellinger om fortvilelse, men også om drømmer og håp for fremtiden. På veiene ute i verden går de, gjennom Saharas ørken vandrer de, på farefull ferd over Middelhavet seiler de, i flyktningeleirer sitter altfor mange fast. Eritreere, afghanere, syrere…. Å Gud, vær nådig mot dem!

Britt Hallqvist skrev denne salmen, som vi har i vår salmebok i Eyvind Skeies oversettelse, for 51 år siden. En situasjonsbeskrivelse fra 1960 går rett inn i vår tid:
Fra arbeid, fra hjemland og venner / har mange blitt jaget av sted.
O Gud, la dem finne tilbake / til trygghet og tillit og fred. (vers 2)