Månedens salme

Hver måned presenterer Eide forlag "månedens salme" på nettsiden http://www.norsksalmebok.no. Forlagskonsulentene Estrid Hessellund og Sindre Eide står for utvalget.

Den utvalgte salmen for august 2017 er nr 395 i Salmeboken Som toner i en evig sang.

Tekst: Sven Aasmundtveit 2008, etter Qumran-tekst oversatt av Torleif Elgvin 2003
Melodi: Irsk folketone


I 1947 gjorde en gjetergutt det første funnet av noen bokruller i en fjellhule i Khirbet Qumran, et sted som ligger omkring 10 km fra Dødehavets nordvestlige bredd i Israel. På stedet finnes det ruiner fra fortiden. Funnet av disse såkalte «dødehavsrullene» var en epokegjørende historisk hendelse, og det skulle vise seg at de kaster nytt lys over bibelhistorien og Jesu samtid.

Qumran-tekstene er under utforsking av en utvalgt gruppe forskere fra flere land. En av disse er den norske dr.theol. Torleif Elgvin, førsteamanuensis ved Høgskolen i Staffeldtsgate i Oslo.

«Som toner i en evig sang» er antagelig den første «Qumran-sangen» i en offisiell kirkelig salmebok.
Prost emeritus Tore Kopperud, som ledet salmebokutvalget frem til salmebokforslaget 2008 (Salmebok 2008, Eide forlag), fikk den idé at noe av dette Qumran-stoffet burde lyde i vår salmesang. Noen av våre salmediktere ble utfordret til å prøve å gi et utvalg av tekstene en sangbar form. Sven Aasmundtveit var blant dem, og han valgte teksten som hadde gitt Torleif Elgvins bok sin tittel: «Mine lepper spiller fløyte». Aasmundtveit bruker dette sitatet som avslutning på hvert vers: «Mine lepper spiller fløyte, Gud, etter dine noteblad». Han valgte en kjent irsk folkemelodi til sin sangtekst. En svært melodisk melodi som gir en fornemmelse av fløytens vare spill og lyse toner.

Hva er det som står på Guds «noteblad», og som vi utfordres til å spille etter? I det første verset understrekes det at det dreier seg om Guds ord og bud, som viser oss «den gode vei: å kjenne deg, min Gud». Teksten gir assosiasjoner til Salme 119 i Det gamle testamentet, en salme som understreker hvor godt det er å følge Guds ord og bud.