Månedens salme

Hver måned presenterer Eide forlag "månedens salme" på nettsiden http://www.norsksalmebok.no. Forlagskonsulentene Estrid Hessellund og Sindre Eide står for utvalget.

Den utvalgte salmen for oktober 2017 er nr 342 i Salmeboken Amazing grace! / Å nåde underfull og stor

Tekst: John Newton 1779, 1790 (v.6)
Oversettelse: Trygve Bjerkrheim 1966 (v.5 til norsk 2011)
Melodi: Columbian Harmony 1829
Sats: Trond H.F. Kverno 1972

Feiringen av Reformasjon 2017 topper seg naturlig nok i oktober, den måneden Martin Luthers teser ble slått opp på kirkedøren i Wittenberg i 1517. Søndag 15. oktober er alle menigheter i Den norske kirke oppfordret til å holde gudstjeneste med tema: Frelsen er ikke til salgs. Både på denne gudstjenesten og på andre reformasjonsarrangementer i oktober er det naturlig å synge salmer med stor vekt på nåde. Et opplagt valg er «Amazing grace», en av verdens mest kjente salmer som finnes i utallige språklige gjendiktninger og oversettelser.

Forfatteren, John Newton (1725-1807) vokste opp uten religiøs tilknytning. Han ble i ung alder tvangsvervet til Royal Navy (Den kongelige britiske marine). Som sjømann levde han et hardt liv og deltok blant annet i slavehandel. Han fikk en åndelig opplevelse, forårsaket av en storm som truet med å senke skipet han var på. Denne opplevelsen bidro sterkt til at han begynte å studere teologi. Han byttet ut sjømannsyrket med å være prest i Den anglikanske kirke.

Det merkes at salmen «Amazing grace» er basert på personlige opplevelser, og vi finner gjenklang fra dette særlig i salmens første vers: Amazing grace! How sweet the sound! / that saved a wretch like me! Wretch betyr et usselt og stakkarslig menneske, men kan også henspille på å ha lidd skipbrudd (be shipwrecked).

I Norsk salmebok 2013 (N13) er Trygve Bjerkrheims nynorske oversettelse valgt. Heldigvis er også den engelske originalteksten tatt med, og til glede for mange korsangere har vi en flott firstemmig sats av Trond H.F. Kverno i salmeboken.  

Det er satt mer enn 20 melodier til John Newtons tekst, men melodien vi har i Norsk salmebok, er absolutt den mest populære. Dens opphav er ukjent, men er blitt behandlet som en folkemelodi i de amerikanske sørstatene. Den finnes første gang i samlingen «Columbian Harmony», Cincinatti 1829. Melodien bygger på en pentaton (fem-tone) skala, og kan dermed spilles på pianoets svarte tangenter alene. Det pentatone preget kommer særlig til uttrykk når vi hører den spilt til akkompagnement av skotske sekkepiper.