Månedens salme

Hver måned presenterer Eide forlag "månedens salme" på nettsiden http://www.norsksalmebok.no. Forlagskonsulentene Estrid Hessellund og Sindre Eide står for utvalget.

Den utvalgte salmen for januar 2018 er Når du vil (finnes i Den norske kirkes salmedatabase)

Tekst: Holger Lissner 2015
Melodi: Åshild Watne 2015


Som opptakt til reformasjonsjubileet 2017 ble det utlyst en europeisk salmekonkurranse av «Community of Protestant Churches in Europe». Vinner ble salmen «Når du vil», skrevet av den danske salmedikteren Holger Lissner («When You Will» på engelsk). Åshild Watne, komponist og førstelektor i musikkvitenskap på Universitetet i Oslo, vant konkurransen om å sette melodi til teksten.

Holger Lissner har til sin engelske tekst skrevet under overskriften: «We do not create a reformation. The reformation comes when God will». «Vi skaper ikke en reformasjon. Reformasjonen kommer når Gud vil.» Dette er bakgrunnen for tittelen «Når du vil».  

I det andre verset benytter Lissner et bilde som trenger en forklaring: «valmuer gløder på slektenes graver». Kornvalmuen er blitt selve symbolet på første verdenskrig. Betydningen er hentet fra den kanadiske legen, John Mc Crae’s dikt «På Flanderns marker». Flandern var blant de verste slagmarkene under 1. verdenskrig. Men her blomstret også de røde kornvalmuene i små skyttergravshager – som et vitne om menneskene som mistet livet i krigen, og som et konkret uttrykk for liv, fred og håp om en framtid etter krigen.

Alle vers i denne reformasjonssalmen avsluttes med de samme ordene – og melodien gir oss et løft til å synge det ut med kraft og jubel, vissheten om at nå skaper Gud noe nytt: «Livet blir nytt, - vi synger, vi synger.» Dette er i god luthersk ånd. Salmene han selv skrev, og inspirerte andre til å skrive, fikk enorm betydning for reformasjonen. Den syngende menighet var og er et sterkt uttrykk for det allmenne prestedømme i funksjon. «Vi synger, vi synger». Også denne visjonen bidrar Lissner og Watne til å holde levende med sin sterke tekst og sangbare melodi.

Som nevnt ovenfor ble salmen skrevet på engelsk og dansk i første omgang (2015). I 2016 ble den oversatt til norsk av Holger Lissner, med god hjelp fra salmevenner i Norge.

1  
Når du vil, bryter ordene frem
av sprekker og revner i smuldrende murverk,
og vi ser at du er iblant oss og reiser ditt rike.
Livet blir nytt, - vi synger, vi synger

2  Når du vil, styrter murer i grus,
men valmuer gløder på slektenes graver,
og vi ser at intet kan skille oss, Gud, fra din nåde.
Livet blir nytt, - vi synger, vi synger.

3  
Når du vil, kaller du en profet
som evner å tale så sannheten lyser,
og vi ser at du viser veier vi slett ikke kjenner.
Livet blir nytt, - vi synger, vi synger.

4  
Når du vil, brytes Gudsbilder ned,
og vokterne frykter å miste kontrollen,
og vi ser at du er vår Herre og bygger din kirke.
Livet blir nytt, - vi synger, vi synger.


Når du vil, kaller du oss til kamp,
og Ånden vil gi oss visjoner og sanger,
og vi ser at kirker kan møtes, forvandles og vitner.
Livet blir nytt, - vi synger, vi synger.

6  
La det skje, at din dag bryter frem,
der mørket må flykte og døden vil tape.
La oss se at ditt er Guds rike og makten og æren.
Livet blir nytt, - vi synger, vi synger.