Månedens salme

Hver måned presenterer Eide forlag "månedens salme" på nettsiden http://www.norsksalmebok.no. Forlagskonsulentene Estrid Hessellund og Sindre Eide står for utvalget.

Den utvalgte salmen for juni 2017 er nr 302 i salmeboka, All skapnings Herre, Allmakts Gud

Tekst: John Bell 1993, etter Salme 8
Oversettelse: Hans-Olav Mørk 2005, 2011
Melodi: Skotsk folkemelodi

I forbindelse med Reformasjonsjubileet 2017 er det aktuelt å nevne Luthers betydning for salmediktningen gjennom 500 år. Et hovedmoment i hans salmeprogram var å ta utgangspunkt i Salmenes bok. Han bidro selv med flere gjendiktninger, blant annet «Vår Gud han er så fast en borg» (gjendiktning av salme 46) og «Av dypest nød jeg rope må» (gjendiktning av Salme 130).

Teksten til denne månedens salme er en gjendiktning av Salme 8 i Salmenes bok og er skrevet av den skotske prest, salmedikter og musiker John Bell. Han er en av de sentrale personene tilknyttet det økumeniske fellesskapet «Iona Community». Både liturgisk fornyelse og å motivere til forvalterskap, rettferdighet og fred er viktig for dette senteret.

Salmen er skrevet i et språk og med en tematikk som hører vår tid til. Også valget av en folkemelodi til salmen «All skapnings Herre, Allmakts Gud» er i «luthersk» ånd. Melodien er en skotsk folketone, kalt Tramps and hawkers (landstrykere og gateselgere), etter 1800-tallsvisen «Oh come all ye tramps and hawker lads», en av de mange tekstene den er blitt sunget til. Mange vil gjenkjenne den fra Luke Kelly og The Dubliners med albumet The Dubliners fra 1964.