Månedens salme

Hver måned presenterer Eide forlag "månedens salme" på nettsiden norsksalmebok.no. Forlagskonsulentene Estrid Hessellund og Sindre Eide står for utvalget.

Den utvalgte salmen for april 2018 er Han sto opp før dagen demret, nr. 214 i Norsk salmebok.

Tekst: John Bell, Graham Maule 1988O: Sven Aasmundtveit 1999
Melodi: John Bell 1988

 
«Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid» synger vi første påskedag. Men vi kan godt fortsette å synge det gjennom hele påsketiden.

I Kirkeåret er dette tiden fra påskenatt til søndag før pinse. Søndagene i denne tiden heter ikke lenger første, andre og tredje søndag etter påske. De kalles søndager i påsketiden. Da utfordres vi til å synge håpet inn i våre liv, inn i menigheten, inn i nabolaget der vi bor – ja, inn i verden. Nesten som en protest mot mismot, en protest mot likegyldighet og meningsløshet. Syng håp!

Denne månedens salme hjelper oss nettopp til det. «Han stod opp før dagen demret» står i en keltisk sangtradisjon. Den ble kjent i Norge første gang i år 2000 med CD-en  ”Salmer fra vest.”  Her hører vi Kristina Jølstad Moi synge både denne og flere andre sanger som er kommet til oss fra det økumeniske klosterfellesskapet IONA, i Skottland.  Den vakre melodien til denne månedens salme er John Bells egen komposisjon.

«Kristus lever, vi gir stemme til en sang om håp på jord!» synger vi i det andre verset. Kanskje noen vil feste blikket på altertavlen i kirken sin, mens de lar sin røst klinge med i menighetens blandete håpskor. Mange altertavler i norske kirker har den oppstandne Kristus som hovedmotiv. Månedens salme kan være tema-salme for disse altertavlene, i tillegg til å være tema-salme for påsketiden.

Salmen starter slik:
Han stod opp før dagen demret;
dødens dype natt tok slutt.
Kristus lever, han har seiret;
dødens mørke makt er brutt.

Salmen avslutter med en sterk sammenfatning av oppstandelseshåpet – og en utfordring til oss:
Han er her og han vil skape
liv der natt og mørke bor.
Kristus lever, vi skal bære
Herrens seierstegn på jord.