Månedens salme

Hver måned presenterer Eide forlag "månedens salme" på nettsiden http://www.norsksalmebok.no. Forlagskonsulentene Estrid Hessellund og Sindre Eide står for utvalget.

Den utvalgte salmen for februar 2017 er nr 439 i salmeboka, Fyll Guds hus med sang til hans ære

Tekst: Anne-Grethe Leine Bientie 2009
Melodi: Karin Eline Hartviksen 2009

Oversettelse: Vidar Kristensen 2013

Vanligvis skrives det først en salmetekst som deretter får en melodi. Men noen ganger skrives melodien før teksten. Det skjedde med denne månedens salme. Melodien ble skrevet av kirkemusiker Karin Eline Hartviksen som et preludium til en gudstjeneste som ble holdt på Samefolkets dag i Snåsa, 6.februar 2009. Snåsa ligger midt i det sørsamiske området. Her bor også forfatter og kulturformidler Anne-Grethe Leine Bientie. Hun ble så begeistret for melodien at hun kort etter urfremførelsen satte seg ned og skrev en tekst til den. Salmen er oversatt til norsk av Vidar Kristensen i 2013, i forbindelse med utgivelsen av den nye salmeboken. Den er en av 15 sørsamiske salmer i Norsk salmebok 2013.