Konferanse om kirkebygget og dets utsmykning

Praktisk informasjon

Fra:16.3.2017 - kl.10.00

Til:17.3.2017 - kl.15.00

Sted:Anker hotell, Oslo

Arrangør:Kirkerådet

Detaljert program ligger tilgjengelig i sin helhet under, men i løpet av dagene vil det blant annet bli diskutert om kirkebygg har en plass i arkitektur-turismen, om hva man skal tenke på før man bygger en kirke, og hvordan man skaper et kirkerom som appellerer til flere sanser. På fredag er det ulike parallelle seminar, blant annet det å være veikirke, å møte kirkebygget gjennom orgelet og hvordan kombinere kirkekultur og kystkultur.


Kirkelig utsmykning er gjennomtenkt og vakkert, her illustrert med Bodø domkirke.