Møte i Kirkerådet

Praktisk informasjon

Fra:24.1.2019

Til:25.1.2019

Sted:Stavanger

Arrangør:Kirkerådet

Blant annet tilsetting av ny biskop i Stavanger bispedømme.