Konferanse: Kirkens ansvar for barns rettigheter

Praktisk informasjon

Fra:8.1.2019 - kl.09.00

Til:8.1.2019 - kl.12.30

Sted:Litteraturhuset i Oslo (rom: Amalie Skram)

Arrangør:Den norske kirke, Kirkerådet og Norges Kristne Råd

Kirkenes Verdensråd utfordrer medlemskirker til å bli med på en stor satsning for barns rettigheter sammen med og for barn og unge. Kirkerådet og Norges Kristne Råd står sammen om satsningen i Norge. Velkommen til nasjonal konferanse for å dele oppdatert kunnskap om barns rettigheter, samt teologiske og praktiske refleksjoner rundt hvordan vi sammen kan ta kirkenes ansvar for barns rettigheter på alvor.

Fristen for å melde seg på gikk ut 2. januar. Men du kan fortsatt bli med, ta i så fall direkte kontakt med Silke eller Janne (kontaktinformasjon under) slik at vi får etterregistrert deg.

Konferansen er gratis og inkluderer lunsj.

Program:

Velkommen

Et teologisk blikk på barns rettigheter

  • Samtale med Helga Haugland Byfuglien, preses i Bispemøtet, Den norske kirke og Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd

Barnekonvensjonen og barns rettigheter – i verden og i Norge

  • Kirsten Sandberg, professor ved Institutt for offentlig rett, UIO og medlem av FNs barnekomité
  • Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna
  • Kjersti Botnan Larsen, seniorrådgiver hos Barneombudet

Hvordan styrke barns medvirkning i kirken?

  • Karoline Steen Nylander, medierådgiver og prosjektleder i Press

Respons og refleksjoner

  • Risten Turi Aleksandersen, generalsekretær i Samisk Kirkeråd
  • Ingunn Ulfstein, Pinsevennens barn og unge
  • Øivind Landmark, KFUK-KFUM, Forandringshuset

Utfordringer

  • Henrik Syse, filosof

Samtale, tid til kommentarer og spørsmål fra publikum.

Programleder: Silje Håve Smørvik, leder for Utvalg for ungdomsspørsmål (Ufung) i Den norske kirke.

Lunsj og mingletid fra kl. 12.00-12.30.

Uavhengig av deltagelse på konferansen, inviteres alle menigheter i Den norske kirke til å ta del i satsningen. Kirkenes Verdensråd har sammen med barn fra hele verden, formulert tre forpliktelser som kirken utfordres til å stille seg bak, se plakat nedenfor.

Illustrasjonsfoto: Bo Mathisen