Kulturrådgjevar

Den norske kyrkja har fått midlar frå Kulturdepartementet til ei rådgjevarstilling på kulturfeltet ved kvart bispedømmekontor og ei koordinerande rådgjevarstilling i Kyrkjerådet

Ragna Sofie Grung Moe begynte som kulturrådgjevar i Bjørgvin bispedømme 1. juni 2011.

Arbeidsoppgåver:

  • inspirera til auka kulturverksemd i samspel med ulike kulturaktørar frå det breie kulturlivet,

  • koordinera aktivitetar,

  • byggja kyrkjeleg kulturkompetanse,

  • koordinera og formidla vidare kompetanse frå ulike kyrkjelege kulturfestivalar

    Kulturådgjevaren arbeider for at kulturlivet får bløma i lokalkyrkjelydane og for at Den norske kyrkja kan stå fram som ein attraktiv og profesjonell aktør i norsk kulturliv.

    For meir informasjon, sjå lenker.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30