Retreat hausten 2017

”Retreat” betyr ”å trekke seg tilbake”. Jesus seier til læresveinane sine : «Kom med meg til ein aud stad der vi kan vera åleine, og kvil dykk litt!» (Mark 6,31). Dei fleste retreata i Bergen finn stad på Søsterhjemmet Haraldsplass. Her finn du program for hausten 2017.

Velkommen til stille, bøn og bibelmeditasjon!

På retreatsamlingane på Søsterhjemmet legg vi til rette for kvile og bøn. Vi trekkjer oss tilbake for ei tid. Retreaten er stille. Måltida er stille, gjerne med musikk. Ein fast rytme med tidebøn og gudsteneste, hjelper oss å falle til ro. Vi får høve til sjølv å bli nærverande hos Han som alltid er nær. Retreaten gir rom for å møte bibeltekstar, åleine og i fellesskap. Det er tilbod om samtale og forbøn på dei fleste retreata.

Programmet til RETREAT BERGEN hausten 2017:

Onsdag 30. august - Kveldsretreat kl 18 – 21
Onsdag 27. september Kveldsretreat Kl. 18 – 21

Temaretreat om bøn – det stille rommet.
Laurdag 30. september - Tor Kristiansens hytte på Lindås 10.30 til 16.30.
Egen bil eller buss fra Bergen busstasjon 09.00 til Lindås senter 10.19.
Retur buss 17.22 i Bergen 18.51.
Retreat, lunsj, middag og kaffe koster 200 kr.
Ledere: Eline og Birger Hjellum, Aslaug og Tor Kristiansen. 
Påmelding innen 23. september til tor.k.bergen@gmail.com

Onsdag 18. oktober - Kveldsretreat kl. 18 - 21
Temaretreat om bøn – Gudsbilete

I november besøker vi Fridalen kirke.
Adventsretreat tirsdag 5. og torsdag 7. desember frå kl. 16.30 til 20.30.
Kr. 140 pr. dag for middag, kaffe og retreat.
Påmelding innan 2. desember til tor.k.bergen@gmail.com

Der annan stad ikkje er nemnt, foregår alle retreata i Søsterhjemmet på Haraldsplass, Ulriksdal 8, med inngang i sørenden av Haraldsplass diakonale sykehus.

Retreatarbeidet har felleskyrkjeleg karakter og er ope for alle.

Kveldsretreat har inga påmelding og kostar 50 kroner.

Sjå link til brosjyre nedst på sida.

Åndeleg rettleiing:

Åndeleg rettleiing gir hjelp til å utvikle og gå djupare i sin relasjon til Gud. Det handlar om å vekse i trua slik at den kan få røre ved heile livet. Ønskjer du å vite meir, ta kontakt med personalprest Bård Haukedal.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30