Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Ung i Bjørgvin

Kyrkjene i Bjørgvin har mange tusen ungdomar blant sine medlemmer. Både kyrkjelydane, barne- og ungdomsorganisasjonane og bispedømet har ulike tilbod for desse.

Ungdomsarbeidet i kyrkjelydane har tre viktige pillarar:

  • Faste aktivitetar for ungdom, ofte i samarbeid med organisasjonar
  • Trusopplæring/konfirmantarbeid
  • Ungdomar si deltaking i kyrkjelyden sitt liv og i demokratiske organ

 

For faste aktivitetar i kyrkjelydane, kontakt din lokale kyrkjelyd. Sjå søk nede på sida.

Kyrkjelydane har fleire gode hjelparar i arbeidet med å nå ut til dei unge. Frivillige organisasjonar stiller gjerne opp i både kyrkjelydsarbeid, på skular og på studiestader. Les meir om ungdomsorganisasjonane

Ungdom er med i gudstenestelivet og andre ting som skjer i kyrkjelydane. Det året ein fyller 15 år, har ein røysterett. For å vera med i soknerådet, må ein likevel vere minst 18 år.

Ungdomsdemokrati
Kyrkja har også eit eige ungdomsdemokrati med bispedømet sitt ungdomsråd som utøvande organ. Dei blir vald på det årlege ungdomstinget i bispedømet. Nasjonalt arrangerar ein årleg Ungdomens kyrkjemøte, kor representantar frå Bjørgvin vert sendt.

Ungdomsbøna
I 2013 var det eit eige ungdomsår i Bjørgvin. Motto for året var "Venner for livet". I samband med ungdomsåret vart det skrive ei par bøner, ei til bruk i eige bøneliv og ei til bruk i gudstenester eller møte der ungdom samlast. (Sjå lenke nedst på sida)

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30