Møte i Bjørgvin bispedømeråd

Praktisk informasjon

Frå:19.9.2018

Til:19.9.2018

Stad:Bjørgvin bispedømekontor

Arrangør:Bjørgvin bispedømeråd