Møte i Bjørgvin bispedømeråd

Praktisk informasjon

Dato:28.9.2017

Stad:Bjørgvin bispedømekontor

Arrangør:Bjørgvin bispedømeråd

Bispedømerådsmøtet er avlyst på grunn av få saker.

Bjørgvin bispedømeråd, 2016 - 2019