Politikerdebatt: det grøne skiftet

Praktisk informasjon

Frå:1.9.2017 - kl.19.00

Til:1.9.2017 - kl.21.00

Stad:Korskirken

Arrangør:Bjørgvin bispedømeråd og Kirkens bymisjon i samarbeid med Klimavalgalliansen

Velkomen til politikardebatt om det grøne skiftet! Noreg treng modige politikarar som styrer mot fornybarsamfunnet. Det finnes løysningar på verdas klimakrise. Du har eit ansvar og ei stemme. Det er ikkje likegyldig kven du stemmer på. Fremtida velges no.
Fri entre. Før debatten blir det velkomst og innledning ved blant annet biskop Halvor Nordhaug. I tillegg kjem det ein kort fagleg intro frå førsteamanuensis ved Bjerknessenteret, Helga (Kikki) Flesche Kleiven. Debattpanelet består av: Jeanette Syversen (R), Eigil Knudsen (AP), Arild Hermstad (MDG), Jarle Skeidsvoll (KRF), Terje Breivik (V), Stig Abrahamsen (FRP), Tom-Christer Nilsen (H), Kjersti Toppe (SP) og Marthe Hammer (SV). Vidare oppdatering av navn på paneldeltakere kjem etter kvart som det er klart. Debattleiar: Astrid Dalehaug Norheim.

Foto: www.pixabay.com