Politikerdebatt: det grøne skiftet

Praktisk informasjon

Frå:1.9.2017 - kl.19.00

Til:1.9.2017 - kl.21.00

Stad:Korskirken

Arrangør:Bjørgvin bispedømeråd i samarbeid med Klimavalgalliansen

Velkomen til politikardebatt om det grøne skiftet! Noreg treng modige politikarar som styrer mot fornybarsamfunnet. Det finnes løysningar på verdas klimakrise. Du har eit ansvar og ei stemme. Det er ikkje likegyldig kven du stemmer på. Fremtida velges no. Fri entre. Meir informasjon om deltakarar og program kjem etter kvart.

Foto: www.pixabay.com