Reformasjonsgudstenester: Frelsa er ikkje til sals

Praktisk informasjon

Dato:15.10.2017

Stad:Kyrkjer i bispedømet

Arrangør:Norges Kristne Råd / lokale kyrkjelydar

Som ein del av reformasjonsmarkeringa, er det for alle sokn i landet sett av fire sundagar til temagudstenester. For temaet "Frelsa er ikkje til sals" er preiketeksten Luk. 20, 45-21,4. Kyrkjelydar som ikkje har gudsteneste kvar sundag, og som ikkje har høve til å gjennomføre dei fire temagudstenestene, må sjølv finne ut kva for nokre av gudstenestene dei har høve til å gjennomføre. Ta kontakt med din lokale kyrkjelyd for meir informasjon om reformasjonsgudstenester i di lokalkyrkje.

Illustrasjonsfoto: shutterstock.com - A. and I. Kruk.