Reformasjonsgudstenester: Nåden åleine

Praktisk informasjon

Dato:27.8.2017

Stad:Kyrkjer i bispedømet

Arrangør:Norges Kristne Råd / lokale kyrkjelydar

Som ein del av reformasjonsmarkeringa, er det for alle sokn i landet sett av fire sundagar til temagudstenester. For temaet "Nåden åleine" er preiketeksten Ef. 2, 1-10. Kyrkjelydar som ikkje har gudsteneste kvar sundag, og som ikkje har høve til å gjennomføre dei fire temagudstenestene, må sjølv finne ut kva for nokre av gudstenestene dei har høve til å gjennomføre. Ta kontakt med din lokale kyrkjelyd for meir informasjon om reformasjonsgudstenester i di lokalkyrkje.

Massimo Sestini - Where Are You?- prosjektet http://www.massimosestini.it /wru.htm