Valkurs - Fana prosti

Praktisk informasjon

Frå:15.1.2019 - kl.17.00

Til:15.1.2019 - kl.21.00

Stad:Fana prosti - ikkje avklart nøyaktig enno

Arrangør:Valrådet i Bjørgvin i samarbeid med prosten i Fana

Kurs om kyrkjevalet for sokneråd og administrasjon.

Kvart sokneråd kan senda leiar/nestleiar, leiar for nominasjonsnemnd, evt. informasjonsansvarleg eller andre og ein tilsett frå fellesrådet sin administrasjon.

Det blir servering.
Kaffipause undervegs.

Val av medlem til nominasjons-komité

På valkurset skal soknerådsleiarane velja Sunnfjord sitt medlem i nominasjons-komité for bispedømerådsvalet

Påmelding

Kjem seinare.