Valkurs for Bergen domprosti og Bergensdalen prosti

Praktisk informasjon

Frå:24.1.2019

Til:24.1.2019

Stad:Slettebakken kirke

Arrangør:Valrådet i Bjørgvin, prostane i domprostiet og Bergensdalen, og kyrkjeverja i Bergen sin adm.

Kurs om kyrkjevalet for sokneråd og administrasjon.

Kvart sokneråd kan senda leiar/nestleiar, leiar for nominasjonsnemnd, evt. informasjonsansvarleg eller andre og ein tilsett frå fellesrådet sin administrasjon.

Det blir servering.
Kaffipause undervegs.

Val av medlem til nominasjons-komité

På valkurset skal soknerådsleiarane prostivis velja eitt medlem frå kvart prosti til nominasjons-komité for bispedømerådsvalet

Påmelding

Kjem seinare.