Valkurs for Sunnfjord prosti

Praktisk informasjon

Frå:16.1.2019

Til:16.1.2019

Stad:Sunnfjord folkehøgskule, Førde

Arrangør:Valrådet i Bjørgvin, prosten i Sunnfjord og kyrkjeverja i Førde

Kurs om kyrkjevalet for sokneråd og administrasjon.

Kvart sokneråd kan senda leiar/nestleiar, leiar for nominasjonsnemnd, evt. informasjonsansvarleg eller andre og ein tilsett frå fellesrådet sin administrasjon.

Det blir servering.
Kaffipause undervegs.

Val av medlem til nominasjons-komité

På valkurset skal soknerådsleiarane velja Sunnfjord sitt medlem i nominasjons-komité for bispedømerådsvalet

Påmelding

 Påmelding til kyrkjesekretær forde.kyrkje@fordekyrkje.no innan 12.01.2019