Ledige stillingar i Sogn prosti og Nordfjord prosti.

Vi har fleire spanande stillingar ledige. Til saman fem ledige stillingar i Selje, Vågsøy, Eid, Aurland og Vik. Søknadsfrist 31. august. Fleire stillingar vil komme utover hausten.

Utlysingstekst ligg på Kyrkjejobb - nettsida. Den lenken finn du nedst på sida. Lurer du på om ein av dei ledige stillingane er for deg så ta kontakt med prost eller bispedømekontoret.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30