I fotspora til reformasjonen - video med Gunnstein Akselberg

Opptak frå serien "Luther øre" 10. mai 2017. Professor Gunnstein Akselberg deler frå ein artikkelserie om Luther og samtaler med domprost Jan Otto Myrseth.

Akselberg har i Avisa Hordaland i ein serie på 10 heilsider undervist lesarane om Luther og det lutherske og slik plassert reformasjonen inn i eit breiare samfunnsperspektiv. 

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30