Offentleg søkjarliste for stilling som prost i Nordhordland

Det er fire søkjarar til stilling som prost i Nordhordland prosti.

Offentleg søkjarliste:

Linde, Jens (55) M, Sokneprest, Gulen

Taranrød, Helge (57) M, Senior konsulent / Leder- og teamutvikling, Bergen

Tomren, Tom Sverre (51) M, Sokneprest, Haus

Boge, Kjersti Brakestad (44) K, Sokneprest, Voss

 

Tilsetjing skjer i møte i Bjørgvin bispedømeråd 7. februar 2018.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30