Bli kyrkjebyggar!

For å huse det mangfaldige arbeidet skal Ulstein sokn bygge ei ny kyrkje teikna av Snøhetta. Vil  du vere med som kyrkjebyggar?

Det blir fortalt at gardane på Ulstein i 1849 reiste ny kyrkje eitt år etter at den gamle brann. Byggeprosessar i dag tek lengre tid, men inspirert av tidlegare tider tek vi mål av oss til å få på plass finanisering innan utgangen av dette året.

Det er klart vi kan klare det same i vår tid - bli med i båten og bli kyrkjebyggar i vår tid! 

For meir info, sjå ulsteinnyekyrkje.no 

Nedenfor finn du pdf-fil for skisseprosjekt Ulstein nye kyrkje.

Kontaktinformasjon for Ulstein sokn

Besøksadresse:

Kyrkjekontoret

Sjøgata 61

6065 Ulsteinvik

Ope: Kvardagar kl 09-15

Postadresse:

Ulstein Sokn

Postboks 143

6067 Ulsteinvik

Ansvarleg redaktør: Christfried Kaul

Telefon: 70 01 76 80

Epost: post.ulstein@kyrkja.no

Organisasjonsnummer: 976997093

Bankkonto:
Ulstein sokn: 8647.11.18240
Ulstein nye kyrkje: 8647.12.18997