Familiegudsteneste

Praktisk informasjon

Frå:21.10.2018 - kl.11.00

Til:21.10.2018 - kl.12.00

Stad:Ulstein kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 22.s.i tr.tida
Liturg: JSK
Prekentekst: Ordsp 6,20-23a
Nattverd