Familiegudsteneste

Praktisk informasjon

Frå:13.1.2019 - kl.11.00

Til:13.1.2019 - kl.12.00

Stad:Ulstein kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s.i opb.tida
Liturg: MLH
Prekentekst: Joh 1,29-34
Offerformål: Trusopplæringsarbeid - Ulstein sokn
Dåp