Gudsteneste

Praktisk informasjon

Frå:27.5.2018 - kl.11.00

Til:27.5.2018 - kl.12.00

Stad:Ulstein kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Treeiningssundag
Liturg: MLH
Prekentekst: Luk 10,21-24
Offerformål: Det Norske Misjonsselskap
Nattverd
Dåp