Forenkla gudsteneste med nattverd

Praktisk informasjon

Frå:13.12.2018 - kl.11.00

Til:13.12.2018 - kl.12.00

Stad:Bygdastova

Arrangør:

Liturg: JSK
Organist: Ståle Helvig
Nattverd