Torsdagskveld på Fredheim

Praktisk informasjon

Frå:31.1.2019 - kl.20.00

Til:31.1.2019 - kl.22.00

Stad:Fredheim

Arrangør:

Ulike aktørar presenterer «Mi salme», som vi syng som allsong – matykt.

Biskopen tek del og helsar forsamlinga ved å dele si salme.