Vanlig litrugi Ulstein Kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:15.10.2017 - kl.11.00

Til:15.10.2017 - kl.12.30

Stad:Ulstein Kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 19.s.i tr.tida
Liturg: JSK
Prekentekst: Matt 5,20-26
Offerformål: Barne- og ungdomsarbeid - Ulstein sokn
Nattverd
Dåp