Diakoni og misjon

Den norske kyrkje er ei tenande kyrkje. Diakoni og misjon handlar om nestekjærleik.

Fine ord om kva diakoni er og litt kva diakonien tilbyr og kva misjonsprosjektet vårt er.