Endeleg torsdag 5/10 på SUFH

Middag for alle

Velkomen til felleskapsmåltidet «Endeleg torsdag» på Sunnmøre folkehøgskule. Ideen er ein lettvint middag i ein travel kvardag, med muligheit for å slå av ein prat med andre. Det blir tilbod for born i ulike alder.  Song for dei minste (under skulealder), dominobrikkebane XL for ca. 1.-3.klasse, frisbeegolf og brettspel for dei eldste (frå ca. 4. klasse). pris er 60  pr person over 3 år eller 200 pr. familie.
NB. påmelding seinast kl. 11:00 4. oktober

tidspunkt 16:30 - 18:30

Påmelding endeleg torsdag

 
Kr. 60 per person over 3 år. Maks 200 pr. familie.
Ulstein sokn kan bruke bilete til informasjonsarbeid der vi er godt synleg, utan namn?

Kontaktinformasjon for Ulstein sokn

Besøksadresse:

Kyrkjekontoret

Sjøgata 61

6065 Ulsteinvik

Ope: Kvardagar kl 09-15

Postadresse:

Ulstein Sokn

Postboks 143

6067 Ulsteinvik

Ansvarleg redaktør: Christfried Kaul

Telefon: 70 01 76 80

Epost: post.ulstein@kyrkja.no

Organisasjonsnummer: 976997093

Bankkonto:
Ulstein sokn: 8647.11.18240
Ulstein nye kyrkje: 8647.12.18997