Leige av kyrkja

Ulstein kyrkje er ei åttekanta trekyrkje frå 1849, plassert i sentrum av Ulsteinvik.

Ulstein Kyrkje kan leigast ut til konsertar og andre arrangement. Det er omlag 400 sitjeplasar, godt lydanlegg med trådlause mikrofonar og to prosjektorar.

Kyrkja er eit heilagt hus, og utleigar må respektere dette.

All utleige må godkjennast av sokneråd eller sokneprest.

 

Kontaktinformasjon for Ulstein sokn

Besøksadresse:

Kyrkjekontoret

Sjøgata 61

6065 Ulsteinvik

Ope: Kvardagar kl 09-15

Postadresse:

Ulstein Sokn

Postboks 143

6067 Ulsteinvik

Ansvarleg redaktør: Christfried Kaul

Telefon: 70 01 76 80

Epost: post.ulstein@kyrkja.no

Organisasjonsnummer: 976997093

Bankkonto:
Ulstein sokn: 8647.11.18240
Ulstein nye kyrkje: 8647.12.18997