Lysmesse v/ Grindland. Konfirmantane deltek.

Praktisk informasjon

Frå:7.12.2017 - kl.18.00

Til:7.12.2017 - kl.19.00

Stad:Ålfoten kyrkje

Arrangør: