Frivillig i kyrkja?

Har du lurt på om du kan hjelpe til med oppgåver knytt til det kyrkjelge arbeidet? Det kan du. Det er mange frivillig-oppgåver knytt til gudstenestlege handlingar, barne- og ungdomsarbeid, ute og inne, på kyrkjekontoret og i råd og utval. Har du lyst har du lov, uavhengig av årsak til å delta! Kontakt kyrkjekontoret eller personar du kjenner i sokneråda, og samtal og finn ut kva di oppgåve kan vere. Kyrkjeliv er fellesskap saman! Kontaktinformasjon finn du under OM OSS, over.