Familiegudsteneste på kaien - Fitjarfestivalen v/ prost Svein Arne Theodorsen

Praktisk informasjon

Frå:12.8.2018 - kl.11.00

Til:12.8.2018 - kl.12.00

Stad:Larsenkaien

Arrangør:

Takkoffer til kyrkjelydsarbeid