Jubileumsgudsteneste i høve 150 årsjubileet til kyrkja v/ biskop Halvor Nordhaug

Praktisk informasjon

Frå:19.11.2017 - kl.11.00

Til:19.11.2017 - kl.13.00

Stad:Fitjar kyrkje

Arrangør:

Jubileumsgudsteneste i høve 150 årsjubileet til kyrkja, ved biskop Halvor Nordhaug, prost Svein Arne Theodorsen, noverande og tidlegare prestar på Fitjar. Kyrkjekoret syng.