Møte i soknerådet

Praktisk informasjon

Frå:24.5.2018 - kl.19.00

Til:24.5.2018 - kl.22.00

Stad:Kyrkjekontoret, Fitjar rådhus

Arrangør:

Sjå møteinnkalling under.