Fitjar kyrkjeblad

I Fitjar kyrkje har me eige kyrkjeblad som kjem ut seks gonger i året. Me har mellom anna faste spalter som ein andakt og "Min salme", samt intervju, informasjon og reportasjar om arrangement og datoar og liknande.

Nederst på sida kan du laste ned PDF-versjon av kyrkjebladet. Du finn og kontaktinformasjon under. Ta kontakt med dei om du har tips eller idear til kyrkjebaldet. Me vert glad fo tilbakemeldingar.

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no