Kyrkjekontoret på flyttefot

Dei siste dagane har kyrkjekontoret og staben vore på flyttefot. Me held no til i lokala der Rådhuset legekontor/Tore Eikeland før held til. Inngongen er den same som før vart nytta til legekontoret.

Som bilete viser er framleis ikkje alt heilt på plass, men kontora er teke i bruk, og me reknar med å komme i orden i løpet av dei neste dagane.

Skulle inngongsdøra vere låst kan de kontakte kundetorget, eller ta direkte kontakt med den av oss de ynskjer kontakt med. Telefonnummer finn de under "Om oss - Kontakt oss" her på sida.

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no