Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Ledig stilling som kyrkjelydsprest/barne- og ungdomsprest

Fitjar kyrkje lyser ut ei stilling som kyrkjelydsprest/barne- og ungdomsprest. Sjå utlysinga og ta kontakt om du er interessert!

Fitjar kommune, med sine ca. 3200 innbyggjarar, har eitt sokn.  Fitjarbygda ligg sentralt til mellom Bergen og Haugesund. Her er gode kommunikasjonar for å reisa til og frå.  Bygda har rikt kulturliv og vakker natur som legg til rette for ei aktiv fritid.  Soknet har ei` kyrkje som ligg i Fitjar sentrum.  I kyrkjelyden er det svært stor oppslutning om gudstenester, andre arrangement og frivillig arbeid.  Staben i kyrkja består for tida av sokneprest, kyrkjeverje, kantor,  kyrkjelydsprest og kyrkjetenar/kyrkjegardsarbeidar. 

Fitjar kyrkjelyd sin visjon er: «Nær Kristus – nær menneske»


Me har denne stillinga ledig:

Kyrkjelydsprest / Barne - og ungdomsprest   – 100%  fast stilling


Arbeidsoppgåver

-  Arbeid med trusopplæring 0 – 18 år

-  Konfirmantarbeid

-  Anna barne – og ungdomsarbeid

-  Ei sundagsgudsteneste i månaden

-  Ei vaktveke med kyrkjelege handlingar kvar månad

 

Utdanning/kvalifikasjonar

-  Relevant utdanning som cand. theol. med praktikum eller tilsvarande

 

Personlege eigenskapar

-  Evne til å kommunisera med ulike aldersgrupper, særleg barn og ungdom

-  Gode evner til å samarbeida med tilsette og frivillige, lag og organisasjonar

-  Evne til å arbeida sjølvstendig og fleksibelt

-  Ynskje om å vera med å bygga og styrka kyrkjelyden i Fitjar

 

Me kan tilby:

-  Løn og arbeidsvilkår etter gjeldande regulativ og tariffavtale i KA

-  Pensjonsordning i KLP

-  Samarbeid i ein stab med stor arbeidsglede og godt humør

 

Den som vert tilsett må kunna uttrykkja seg godt på norsk, både skriftleg og munnleg. 

Målforma i Fitjar kyrkjelyd er nynorsk.

Det er ønskjeleg , men ikkje eit krav,  at dei  som arbeider i kyrkjelyden er busette i Fitjar.

Det vert sett krav til medlemsskap i Den norske kyrkja.

Ved  tilsetjing vil det verta kravd politiattest.

 

For stillingsannonse som PDF og søknadsskjema, sjå lenkjer under her. 

 

Søknadsfrist  13.5. 2018

Søknad kan sendast til arbeidsgjevar:

Fitjar sokn, pb 10, 5418 Fitjar.

kyrkja@fitjar.kommune.no

Nærare informasjon om stillinga er råd å få hos kyrkjeverje Harald Rydland tlf. 913 47 802.

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag og Fredag  kl. 10.00-15.00

 

Ta kontakt på telefon om døra er låst og me er ute på oppdrag.

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no