Sjelesorg og soknebod

Prestane kan kontaktast om du har ønskje om sjelesorg eller soknebod. De må ikkje vere redde for å ta kontakt med prestane for å be om sjelesorg eller soknebod. Dei kan koma heim til deg der du bur. Les meir her.

Sjelesorg er ei samtale med utgangspunkt i eit kristent perspektiv. Den som ønskjer å snakka med presten kan ta opp det ein sjølv ønskjer i samtalen.

Soknebod er at presten kjem heim til menneskje, som av forskjellige grunner ikkje kjem seg til kyrkje, med nattverd. I Den norske kyrkja har vi ein eigen liturgi for soknebod, som vi brukar når nokon ønskjer å mota nattverd heime.

Olav 906 38 825 Fridleif 471 76 743

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no