Sommarjobb 2018

Me treng sommarvikarar på kyrkjegarden i tida 18. juni - 17. august.

Den som vert tilsett må vera over 16 år og snakka norsk.

Interesserte kan senda søknad til:

kyrkja@fitjar.kommune.no innan 03. april.

Ta med i søknaden kva tid du har høve til å arbeide gjennom sommaren.

Meir informasjon er å få hos kyrkjeverje Harald Rydland, tlf. 913 47 802

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no