Ungdommen i Fjell, Foldnes og Landro sokn

Kontaktinformasjon for Ungdommen i Fjell, Foldnes og Landro sokn

Besøk oss på Temahuset!

Tytebærbrekko 2, Straume

Opent kvardagar 9-15

Postboks 184

5342 STRAUME

NO 976995201 MVA

Kontonummer: 8580.14.09453