Sitat

Denne sida er i ferd med å ta form. Inntil vidare vil du finne informasjon om T-dagane på www.t-dagen.no

Sitat

Ei raus og tydeleg kyrkje der barn og unge får hjelp til å leve livet i tru, håp og kjærleik.

Artikkelsnarveger

Kommande T-dagar